ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Tổng công ty Phát triển phát thanh truyền hình thông tin
Ngôn ngữ: English Vietnamese


Sản phẩm

Dòng sản phẩm


Công nghệ mới

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Tổng công ty EMICO

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH một thành viên - TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÔNG TIN (EMICO)

Tài liệu đính kèm:
1. Thong bao dau gia
2. Ban cong bo thong tin
3. Quy che ban dau gia
4. Don dang ky tham gia dau gia
5. Don huy dang ky dau gia
6. Giay uy quyen tham du dau gia
7. Don cap lai phieu dau gia

Các tin khác

Đài Tiếng nói Việt Nam
Tổng Công ty EMICO
Trụ sở chính: Số 5A Thi Sách - Hà Nội
Tel: (04) 3978 3380 - 3978 4271 Fax: (04) 3978 3381 - 3978 4272
Bản quyền © 2011 EMICO